Fitness stroje

Každý fitness stroj slúži na posilňovanie celého alebo určitých častí tela. Každá odrážka symbolizuje jeden stroj a jeho hlavnú funkciu.

  • Zvyšuje pohyblivosť horných a dolných končatín, ako aj hybnosť kĺbov
  • Precvičovanie pásu, uvoľnenie svalov pásu a chrbta, posilňuje svižnosť a ohybnosť v bedrovej oblasti
  • Zvyšovanie pohyblivosti dolných končatín, zlepšovanie koordinácie a rovnováhy tela, zvyšovanie kapacity srdca a pľúc, posilňovanie nôh a sedacích svalov
  • Posilňovanie svalov pásu, zlepšovanie ohybnosti a koordinácie tela, precvičovanie chrbta a pásu
  • Posilňovanie svalov ramien a brucha
  • Posilňovanie a rozvoj svalov horných končatín, hrudníka a chrbta, zvyšovanie kapacity srdca a pľúc
  • Posilňovanie brušných a chrbtových svalov
  • Posilňovanie a rozvoj svalov horných končatín, hrudníku a chrbta, zvyšovanie kapacity srdca a pľúc
  • Tréning flexibility a naťahovacie cvičenia dolných končatín